C6H5CH3 ra C6H5CH2Br | Toluen + Br2 | C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr

1. Phương trình phản ứng hóa học

C6H5CH3 + Br2 →as,1:1 C6H5CH2Br + HBr

Khi toluen Br2 điều kiện thường ánh sáng thì ưu tiên xảy ra phản ứng thế trên nhánh tạo ra bezyl bromua

2. Toluen tác dụng với Br2 điều kiện có bột sắt

C6H5CH3 ra C6H5CH2Br | Toluen + Br2 | C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr (ảnh 1)

Nếu cho toluen phản ứng với brom trong điều kiện có bột sắt sẽ thu được hỗn hợp sản phẩm thế brom chủ yếu vào vị trí para và ortho.

3. Hiện tượng nhận biết phản ứng.

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm C6H5CH2Br (Benzyl bromua), HBr (Hidro bromua), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia Br2 (brom), C6H5CH3 (Toluen), biến mất.

4. Điều kiện phản ứng

– Ánh sáng

5. Bản chất của các chất tham gia phản ứng

C6H5CH3 thuộc dãy đồng đẳng của benzen nên có tính chất của vòng benzen tham gia được phản ứng thế nguyên tử H của vòng benzen.

6. Tính chất hóa học

6.1. Tính chất hóa học của C6H5CH3

– Toluen tham gia phản ứng với chất brom khan cho ra brom toluen và axit HBr

Br2 + C6H5CH3 → C6H5CH2Br + HBr

– Toluen tham gia phản ứng với khí clo tạo thành diclometan và axit HCl trong điều kiện có sự xúc tác của ánh sáng.

Cl2 + C6H5CH3 → HCl + C6H5CH2Cl

– Toluen tham gia phản ứng với nitro hóa tạo ra nitrotoluen và nước .

C6H5CH3 + HNO3 → C6H4NO2CH3 + H2O

– Toluen tham gia phản ứng cộng với H2 tạo ra metylxiclohexan.

2C6H5CH3 + 7H2 → 2C6H12CH3

– Toluen tham gia phản ứng oxy hóa với nhóm metyl.

6.2. Tính chất hóa học của Br2

a. Tác dụng với kim loại

Sản phẩm tạo muối tương ứng

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 10 có đáp án

b. Tác dụng với hidro

Độ hoạt động giảm dần từ Cl → Br → I

Các khí HBr, HI tan vào nước tạo dung dịch axit.

Về độ mạnh axit thì lại tăng dần từ HCl < HBr < HI.

c. Tính khử của Br2, HBr

– Brom thể hiện tính khử khi gặp chất oxi hóa mạnh (như nước clo, …)

Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 2HBrO3 (Axit bromic) + 10HCl

– Tính khử của HBr (ở trạng thái khí cũng như trong dd) mạnh hơn HCl. HBr khử được H2SO4 đặc thành SO2.

2HBr + H2SO4đ → Br2 + SO2 + 2H2O

– Dd HBr không màu, để lâu trong không khí trở nên có màu vàng nâu vì bị oxi hóa (dd HF và HCl không có phản ứng này):

4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

6. Cách thực hiện phản ứng

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để Br2 (brom) phản ứng với C6H5CH3 (Toluen) và tạo ra chất C6H5CH2Br (Benzyl bromua) phản ứng với HBr (Hidro bromua).

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là Br2 (brom) tác dụng C6H5CH3 (Toluen) và tạo ra chất C6H5CH2Br (Benzyl bromua), HBr (Hidro bromua)

7. Bạn có biết

– Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Br2 (brom) ra C6H5CH2Br (Benzyl bromua)

8. Bài tập liên quan

9. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Carbon (C) và hợp chất:

C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr