Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là – Đồng phân C3H9N – VnDoc.com

Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc là đáp án hướng dẫn giải chi tiết câu hỏi ứng với C3H9N có bao nhiêu đồng phân amin.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Bạn đang xem: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là – Đồng phân C3H9N – VnDoc.com

Bạn đang xem: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là – Đồng phân C3H9N – VnDoc.com

  • Trong phân tử protein các axit amin đã liên kết với nhau bằng liên kết
  • Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là
  • Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là
  • Số đồng phân amin có công thức phân tử C4H9N là

1. Ứng với công thức phân tử C3H9N thì chất có thể là amin

Có 4 amin có công thức phân tử C3H9N:

Bậc 1 có: CH3-CH2-CH2-NH2: Propan – 1 – amin

CH3-CH(NH2)-CH3: Propan – 2 – amin

Bậc 2 có: CH3-NH-CH2-CH3: N – metyletanamin

Bậc 3 có: (CH3)3N: Trimetyl amin

Với công thức phân tử C3H9N thì chất có 4 đồng phân, có 2 amin bậc 1, 1 amin bậc 2, và 1 amin bậc 3.

2. Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án D

3. Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Số amin có công thức phân tử C3H9N là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 2

Câu 2. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 3. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc ba?

A.(CH3)3N

Xem thêm : Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Xem thêm :

B. CH3-NH2

C. C2H5-NH2

D. CH3-NH-CH3

Câu 4. Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là:

A. 3.

B. 5.

C. 2.

D. 4.

Câu 5. Cho dãy các chất sau: C6H5NH2, C2H5NH2, (C6H5)2NH, (C2H5)2NH, NH3 (C6H5- là gốc phenyl). Lực bazơ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là

A. (C6H5)2NH > C6H5NH2 > NH3 > C2H5NH2 >(C2H5)2NH

B. (C2H5)2NH > C6H5NH2 > NH3 > C2H5NH2 > (C6H5)2NH

C. (C2H5)2NH > C2H5NH2 > (C6H5)2NH > C6H5NH2 > NH3

D. (C2H5)2NH > C2H5NH2 > NH3 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH

Câu 6. Trong các dung dịch: CH3-CH2-CH2-NH2, H2N-CH2-COOH, H2N-CH2-CH(NH2)-COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 7. Dãy công thức đồng đẳng của amin no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n-5N (n ≥ 6).

B. CnH2n+1N (n ≥ 2).

C. CnH2n-1N (n ≥ 2).

D. CnH2n+3N (n ≥ 1).

Câu 8. Tên gọi của amino axit nào sau đây là đúng?

A. H2N – CH2COOH : glixerin hay glixerol

Xem thêm : Viết công thức cấu tạo của C4H8

Xem thêm :

B. CH3 CH(NH2)COOH : anilin

C. C6H5CH2CH(NH2)COOH : phenylalanin

D. HOOC – (CH2)2CH(NH2)COOH : axit glutanic

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Số amin bậc 1 có công thức phân tử C3H9N là 3

B. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

C. Anilin tác dụng với nước Brom tạo thành kết tủa trắng.

D. Dung dịch glyxin không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 10. Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

A. (2), (1), (3).

B. (3), (1), (2).

C. (1), (2), (3).

D. (2), (3), (1).

Câu 11. Có bao nhiêu amin bậc 2 có cùng công thức phân tử C4H11N?

A. 3

B. 8

C. 4

D. 1

Câu 12. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của amin là không đúng?

A. Độ tan trong nước của amin giảm dần khi số nguyên tử các bon trong phân tử tăng

B. Anilin là chất lỏng khó tan trong nước, màu đen

C. Các amin khí có mùi tương tự amoniac, độc

D. Metyl amin, đimetyl amin, etyl amin là chất khí, dễ tan trong nước

………………………………….

  • Từ đó bạn đọc nắm được các đồng phân, vận dụng vào làm các dạng bài tập câu hỏi tương tự, học tập môn Hóa học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung câu hỏi dưới đây.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N là tới bạn đọc. Để có kết quả cao hơn trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Thi THPT Quốc gia môn Vật Lý, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn Danh mục: Đời Sống

Nguồn: https://muzika.edu.vnDanh mục: Hóa

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa