Phản ứng C3H6 + H2 hoặc CH3-CH=CH2 + H2 hay CH3-CH=CH2 ra CH3-CH2-CH3 thuộc loại phản ứng cộng đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về C3H6 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

CH3-CH=CH2 + H2 2=CH2 + H2 → CH3-CH3 | CH3-CH=CH2 ra CH3-CH2-CH3″ /> CH3-CH2-CH3

Điều kiện phản ứng

– Đun nóng, xúc tác niken (hoặc platin hoặc palađi).

Cách thực hiện phản ứng

– Đun nóng hỗn hợp propilen và H2 với xúc tác niken, propilen kết hợp với H2 thành propan (C3H8).

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Sản phẩm sinh ra không làm mất màu dung dịch brom.

Bạn có biết

– Phản ứng trên gọi là phản ứng cộng.

– Tương tự propen, các anken khác cũng tác dụng với H2 với xúc tác niken thành ankan tương ứng.

– Tỉ lệ phản ứng luôn là 1:1

– Khối lượng trước và sau phản ứng luôn bằng nhau

– Số mol sau phản ứng luôn giảm → Số mol H2 phản ứng = nđ – ns

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol propen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 16. Tính số mol H2 phản ứng?

 A. 0,15 mol

 B. 0,2 mol

 C. 0,25 mol

 D. 0,3 mol

Hướng dẫn:

3-CH=CH2 + H2 → CH3-CH2-CH3 | CH3-CH=CH2 ra CH3-CH2-CH3″ />

Đáp án C.

Ví dụ 2: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 5,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 7,33. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là:

 A. 25%

 B. 20%

 C. 50%

 D. 40%

Hướng dẫn

Giả sử trong 1 mol X có x mol H2 và y mol C3H6

⇒ x + y = 1 mol;

mhh = 2x + 42y = 5,5.4.1 = 22

⇒ x = y = 0,5 mol.

Do phản ứng trong bình kín nên bảo toàn khối lượng

3-CH=CH2 + H2 → CH3-CH2-CH3 | CH3-CH=CH2 ra CH3-CH2-CH3″ />

Đáp án D.

Ví dụ 3: Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 và C3H6 có tỉ khối so với H2 là 9,25. Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn một ít bột Ni. Đun nóng bình một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 đã phản ứng là

 A. 0,070 mol

 B. 0,015 mol

 C. 0,075 mol

 D. 0,050 mol

Hướng dẫn

mX = 18,5.1 = 18,5 g;

nY = 18,5/20 = 0,925 mol

⇒ nH2 pư = 1 – 0,925 = 0,075 mol

Đáp án C.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • CH2=CH-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH3
 • CH2=CH-CH3 + Cl2 → CH2Cl-CHCl- CH3
 • CH2=CH-CH3 + HCl → CH3-CHCl-CH3
 • CH2=CH-CH3 + HBr → CH3-CHBr-CH3
 • CH2=CH-CH3 + H2O → CH3-CHOH-CH3
 • CH2=CH-CH3 + H2SO4 → CH3-CHOSO3H-CH3
 • nCH2=CH-CH3 → (-CH2-CH(CH3) -)n
 • 2C3H6 + 9O2 → 6CO2 + 6H2O
 • 3CH2=CH-CH3 + 4H2O + 2KMnO4 → 3OH-CH2-CH(OH)- CH3 + 2MnO2 + 2KOH

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3