Phản ứng BaCl2 + K2SO3 tạo ra kết tủa BaSO3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về BaCl2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

BaCl2 + K2SO3 → 2KCl + BaSO3 ↓

Điều kiện phản ứng

– Không có

Cách thực hiện phản ứng

– Cho BaCl2 phản ứng với dung dịch K2SO3

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Xuất hiện kết tủa trắng bari sunfit trong dung dịch

Bạn có biết

CaCl2 cũng có phản ứng tương tự tạo kết tủa trắng CaSO3

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Mô tả nào dưới đây không phù hợp các nguyên tố nhóm IIA

A. Có cùng các electron hóa trị là ns2.

B. Có cùng mạng tinh thể lục phương.

C. Các nguyên tố Be, Mg không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

D. Mức oxi hoá đặc trưng trong hợp chất là +2.

Đáp án: B

Hướng dẫn giải

Các kim loại kiềm thổ có cấu trúc tinh thể khác nhau

Ví dụ 2: Dãy chất nào sau đây phản ứng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Na, BaO, MgO B. Mg, Ca, Ba

C. Na, K2O, BaO D. Na, K2O, Al2O3

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

Na, K2O, BaO phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành các bazo tương ứng

Ví dụ 3: Dung dịch Ba(OH)2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A. NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

B. CO, Br2, Al, ZnO, H2SO4, FeCl3.

C. HCl, CO2, CuCl2, FeCl3, Al, MgO.

D. SO2, Al, Fe2O3, NaHCO3, H2SO4

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Dung dịch bari hiđroxit có thể phản ứng với NO2, Al2O3, Zn, HCl, KHCO3, MgCl2.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Phản ứng điện phân: BaCl2 → Cl2 + Ba
 • BaCl2 + H2SO4 → 2HCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + K2SO4 → 2KCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Cs2SO4 → 2CsCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Li2SO4 → 2LiCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + CaSO4 → CaCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + MgSO4 → MgCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + MnSO4 → MnCl2 + BaSO4 ↓
 • 3BaCl2 + Al2(SO4)3 → 2AlCl3 + 3BaSO4 ↓
 • 3BaCl2 + Fe2(SO4)3 → 2FeCl3 + 3BaSO4 ↓
 • BaCl2 + FeSO4 → FeCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Ag2SO4 → 2AgCl ↓ + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + CuSO4 → CuCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + (NH4)2SO4 → 2NH4Cl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + ZnSO4 → ZnCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + NaHSO4 → HCl + NaCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + 2NaHSO4 → 2HCl + Na2SO4 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + 2KHSO4 → 2HCl + K2SO4 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Zn(HSO4)2 → H2SO4 + ZnCl2 + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + Na2SO3 → 2NaCl + BaSO3 ↓
 • BaCl2 + Li2SO3 → 2LiCl + BaSO3 ↓
 • BaCl2 + 2KHSO3 → H2O + 2KCl + SO2 + BaSO3 ↓
 • BaCl2 + Na2CO3 → 2NaCl + BaCO3 ↓
 • BaCl2 + K2CO3 → 2KCl + BaCO3 ↓
 • BaCl2 + Li2CO3 → 2LiCl + BaCO3 ↓
 • BaCl2 + Cs2CO3 → 2CsCl + BaCO3 ↓
 • BaCl2 + (NH4)2CO3 → 2NH4Cl + BaCO3 ↓
 • 3BaCl2 + 2Na3PO4 → 6NaCl + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3BaCl2 + 2Li3PO4 → 6LiCl + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3BaCl2 + 2Cs3PO4 → 6CsCl + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3BaCl2 + 2K3PO4 → 6KCl + Ba3(PO4)2 ↓
 • 3BaCl2 + 2H3PO4 → 6HCl + Ba3(PO4)2 ↓
 • BaCl2 + K2CrO4 → KCl + BaCrO4 ↓
 • BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4 ↓
 • BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2
 • BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2 + BaCl2
 • BaCl2 + H2O + SO3 → 2HCl + BaSO4 ↓
 • BaCl2 + 6H2O → 6H2 + Ba(ClO3)2
 • BaCl2 + HOOCCOOH → 2HCl + Ba(COO)2
 • BaCl2 + K2SiO3 → 2KCl + BaSiO3
 • BaCl2 + Na2SiO3 → 2NaCl + BaSiO3
 • BaCl2 + Na2S4O6 → 2NaCl + BaS4O6
 • BaCl2 + 2KBrO3 → 2KCl + Ba(BrO3)2
 • BaCl2 + H2O + K2FeO4 → 2KCl + BaFeO4.H2O

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3