FeS + HNO3 → H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3 | FeS ra Fe(NO3)3

Video hno3 fes

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề FeS + HNO3 → H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3 | FeS ra Fe(NO3)3

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO + Fe(NO3)3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO + Fe(NO3)3

Bạn đang xem: FeS + HNO3 → H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3 | FeS ra Fe(NO3)3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO + Fe(NO3)3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng.

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia FeS (sắt (II) sulfua), HNO3 (axit nitric), biến mất.

3. Điều kiện phản ứng

– Không có

4. Tính chất hóa học

4.1 Tính chất hóa học của FeS

– Có tính chất hóa học của muối.

– Tác dụng với axit:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

4.2. Tính chất hóa học của HNO3

a. Axit nitric là một trong những axit mạnh nhất:

Axit nitric được xếp hạng trong danh sách những axit mạnh nhất. Đây là một axit khan – một monoaxit mạnh có thể nitrat hóa nhiều hợp chất vô cơ với hằng số cân bằng axit (pKa) = -2.

Axit nitric phân li hoàn toàn thành các ion H+ và NO3- trong dung dịch loãng. Dung dịch HNO3 làm quỳ tím chuyển đỏ.

HNO3 có tác dụng với oxit bazơ, bazơ và muối của axit yếu hơn tạo ra muối nitrat.

Ví dụ:

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Axit nitric tác dụng với oxit bazơ, bazo, muối mà kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

Ví dụ:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

b. Axit nitric có tính oxi hóa:

Axit nitric cũng là 1 trong những axit có tính oxi hóa mạnh. Nó có thể bị khử đến các sản phẩm khác nhau của nitơ, phụ thuộc vào nồng độ axit mạnh hay yếu của chất khử. Cùng tìm hiểu tính oxi hóa của axit nitric thông qua 3 phản ứng:

Một là,Tác dụng với kim loại

Hai là, Tác dụng với phi kim

Ba là, Tác dụng với hợp chất

Tác dụng với kim loại

Axit nitric có khả năng oxi hóa hầu hết các kim loại tạo ra muối nitrat, ngay cả kim loại có tính khử yếu (Cu, Ag)…, ngoại trừ Pt và Au. Lúc này, kim loại bị oxi hóa đến mức cao nhất. Sản phẩm của phản ứng này sẽ là NO2(+4) đối với HNO3 đặc và NO(+2) đối với HNO3 loãng. Nhôm, sắt và crom thụ động với axit nitric đặc nguội vì lớp màng oxit bền được tạo ra bảo vệ chúng không bị oxy hóa tiếp. Đây cũng là lý do bình nhôm hoặc sắt được dùng để đựng HNO3 đặc.

Phương trình phản ứng:

Kim loại + HNO3 đặc → muối nitrat + NO + H2O (nhiệt độ)

Kim loại + HNO3 loãng → muối nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh → muối nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

Ví dụ:

Cu + 4HNO3 đặc → Cu(NO3)2 + 2NO2(↑) + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO (↑) + 4H2O

Tác dụng với phi kim

Khi được đun nóng, HNO3 đặc có khả năng oxi hóa được các phi kim như S, C, P… (các nguyên tố á kim, ngoại trừ halogen và silic). Sản phẩm tạo thành là nito dioxit (nếu là axit nitric đặc) và oxit nito (với axit loãng và nước).

Ví dụ:

S + 6HNO3 đặc → H2SO4 + 6NO2(↑) + 2H2O (nhiệt độ)

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

P + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

Tác dụng với hợp chất

Là một trong những axit cực mạnh, axit nitric (HNO3) đặc có khả năng oxi hóa – phá hủy nhiều hợp chất vô cơ, hữu cơ khác nhau.. Vải, giấy, mùn cưa,… đều bị phá hủy hoặc bốc cháy khi tiếp xúc với HNO3 đặc. Vì vậy, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu để axit nitric (HNO3) tiếp xúc với cơ thể người.

Ví dụ:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3S (↓) + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4(↓) + 8NO2 + 4H2O

HNO3 hòa tan Ag3PO4, không tác dụng với HgS.

5. Cách thực hiện phản ứng

– Chúng mình không thông tin về làm thế nào để FeS (sắt (II) sulfua) phản ứng với HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với NO (nitơ oxit) phản ứng với Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat).

– Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là FeS (sắt (II) sulfua) tác dụng HNO3 (axit nitric) và tạo ra chất H2O (nước), H2SO4 (axit sulfuric), NO (nitơ oxit), Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat)

6. Bạn có biết

– Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này.

7. Bài tập liên quan

Câu 1. Hệ số cân bằng

Cho phương trình hóa học sau:aFeS + bHNO3 → cFe2(SO4)3 + dH2O + eNO + fFe(NO3)3 ;Tổng hệ số cân bằng của các chất sau phản ứng là

A. 10B. 12C. 15D. 17

Đáp án : D

Câu 2. Sản phẩm phản ứng

Cho các phương trình phản ứng sau:AgNO3 + FeO —> ;C2H5OH + HBr —-> ;Ca(OH)2 + Cl2 —> ;H2S + H2SO4 + KMnO4 —> ;H2O + Li —> ;C2H2 —>H2O + NH3 + FeSO4 —> ;Fe(NO3)2 + Na2S —> ;FeS + HNO3 —->H2SO4 + CuCO3 —-> ;FeCl2 + H2O + CH3NH2 —-> ;C2H4 + H2O + KMnO4 —-> ;Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo từ 3 sản phẩm trở lên?A. 3B. 4C. 5D. 7

Đáp án: C

Câu 3. Bài toán nâng cao về hóa vô cơ

Hòa tan hết 8,72 gam hỗn hợp FeS2, FeS và Cu vào 400 ml dung dịch HNO3 4M, sản phẩm thu được gồm dung dịch X và một chất khí thoát ra. Nếu cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thì thu được 27,96 gam kết tủa, còn nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thì thu được 36,92 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch X có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu. Biết trong các quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N5+ đều là NO. Giá trị của m là:

A. 32,96.B. 9,92.C. 30,72.D. 15,68.

Đáp án: A

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Sắt (Fe) và hợp chất:

FeS + 6HNO3 → 2H2O + H2SO4 + 3NO + Fe(NO3)3

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học FeS + HNO3 → H2O + H2SO4 + NO + Fe(NO3)3 | FeS ra Fe(NO3)3 . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập