CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O | CaO ra CaSO4

Video h2so4+cao

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O | CaO ra CaSO4

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Bạn đang xem: CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O | CaO ra CaSO4

Phương trình CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O

Bạn đang xem: CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O | CaO ra CaSO4

1. Phương trình phản ứng hóa học:

CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– CaO phản ứng với H2SO4 tạo thành chất rắn màu trắng CaSO4.

3. Điều kiện phản ứng

– Không có.

4. Tính chất hóa học

Tác dụng với nước

Canxi oxit là một oxit kiềm và nhạy cảm với độ ẩm. Dễ dàng hấp thụ carbon dioxide và nước từ không khí . Phản ứng với nước tạo thành canxi hydroxit – Ca(OH)2 và tạo ra rất nhiều nhiệt, có tính ăn mòn.

  • CaO + H2O = Ca(OH)2

Tác dụng với axit

CaO tác dụng được với nhiều loại axit mạnh, sản phẩm tạo thành là nước và hợp chất canxi có gốc axit đó.

  • CaO + H2SO4 -> CaSO4 + H20
  • CaO + 2HCl -> CaCl2 + H2O
  • CaO + HNO3 – > Ca(NO3)2 + H2O

Canxi oxit tác dụng với bạc nitrat

  • CaO + 2AgNO3 → Ca(NO3)2 + Ag2O

Tác dụng với oxit axit tạo thành muối

  • CaO + CO2 -> CaCO3
  • CaO + SO2 -> CaSO3
  • CaO + SO3 -> CaSO4
  • 3CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2
  • 4CaO + 2Cl2O → 4CaCl + 3O2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho CaO tác dụng với dung dịch axit H2SO4.

6. Bạn có biết

Tương tự CaO hầu hết các oxit bazơ tác dụng với axit H2SO4 tạo thành muối sunfat và nước.

7. Bài tập liên quan

Xem thêm : Góc tò mò: Tìm hiểu về phương trình NH3 O2, NH3 ra NO, NH4NO3 ra NH3

Ví dụ 1: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:

A. Thạch cao sống.

B. Thạch cao khan.

C. Thạch cao nung.

D. Đá vôi.

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Thạch cao sống là CaSO4.2H2O.

Thạch cao khan là CaSO4.

Thạch cao nung là CaSO4.H2O / CaSO4.0,5H2O.

Ví dụ 2: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

A. Thạch cao nung nóng (CaSO4.H2O)

B. Thạch cao sống (CaSO4.2H2O)

C. Đá vôi (CaCO3)

D. Vôi sống CaO

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

Thạch cao nung (CaSO4.H2O) thường được đúc tượng, đúc các mẫu chi tiết tinh vi dùng trang trí nội thật, làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương

Ví dụ 3: Để điều chế Ca từ CaCO3 cần thực hiện ít nhất mấy phản ứng ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2 ↑

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Canxi và hợp chất:

CaO + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 3H2O

CaO + 2HF → CaF2 ↓ + H2O

CaO + 2HCOOH → (HCOO)2Ca + H2O

CaO + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O

CaO + CO2 → CaCO3

CaO + SO2 → CaSO3 ↓

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học CaO + H2SO4 → CaSO4 ↓ + H2O | CaO ra CaSO4 . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa