KOH + H2SO4: Phương trình hóa học và bài tập vận dụng

KOH + H2SO4 là phản ứng điển hình giữa bazơ và axit. Phản ứng này xảy ra như thế nào và thu được sản phẩm gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để nắm được những kiến thức bổ ích nhé.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Phản ứng KOH + H2SO4
Phản ứng KOH + H2SO4

Phương trình phản ứng KOH + H2SO4

Khi cho dung dịch KOH tác dụng với dung dịch H2SO4 sẽ có phương trình phản ứng như sau:

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Điều kiện xảy ra phản ứng giữa KOH và H2SO4

Phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường.

KOH là bazơ tan nên dễ dàng phản ứng với axit như H2SO4, HCl.

KOH tác dụng với H2SO4 ở điều kiện thường
KOH tác dụng với H2SO4 ở điều kiện thường

Bài tập vận dụng về phản ứng KOH + H2SO4

Để hiểu rõ hơn về phản ứng giữa KOH H2SO4 thì bạn có thể tham khảo một số bài tập vận dụng kèm đáp án dưới đây.

Bài 1. Trung hoà 150ml dung dịch H2SO4 1M bằng V ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của V là bao nhiêu?

A. 200 ml

B. 250 ml

C. 300 ml

D. 350 ml

Đáp án C

Lời giải:

Phương trình hóa học của phản ứng:

H2SO4+ 2KOH → K2SO4 + 2H2O.

Số mol H2SO4 là: nH2SO4 = CM*V = 1*0,15 = 0,15 mol

⇒ nKOH = 2nH2SO4 = 2. 0,15 = 0,3 (mol)

⇒ VKOH = n/C­M = 0,3/1 = 0,3 lít = 300 ml

Bài 2. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là

A. Quỳ tím

B. Zn

C. Al

D. BaCO3

Đáp án D

Dùng quỳ tím chỉ nhận biết được dung dịch KOH.

Dùng Zn, Al: không nhận biết được hết các dung dịch.

Dùng BaCO3:

  • Cho BaCO3 vào dung dịch KOH thì không có hiện tượng gì
  • Cho BaCO3 vào dung dịch HCl thì có khí bay lên:

BaCO3 + 2HCl → BaCl2 + CO2↑ + H2O

  • Cho vào dung dịch H2SO4 thì có khí bay lên và kết tủa trắng

BaCO3 + H2SO4 → BaSO4↓ + CO2↑ + H2O

Bài 3. Cho các chất sau: KOH, Cu, CaO, Mg, NaCl. Đáp án nào đầy đủ các chất phản ứng được với dung dịch axit sunfuric loãng?

A. KOH, CaO, Mg

B. NaOH

C. Mg

D. NaCl.

Đáp án A

Phương trình hóa học:

2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

Bài 4. Để an toàn khi pha loãng H2SO4 đặc cần thực hiện như thế nào?

A. Rót từng giọt nước vào axit.

B. Rót từng giọt axit vào nước.

C. Cho cả nước và axit vào cùng một lúc.

D. Cả 3 cách trên đều được.

Đáp án B

Axit H2SO4 đặc rất háo nước nên cần cho từ từ axit vào nước để tránh gây bỏng.

Bài 5. Dãy các bazơ nào dưới đây bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

A. Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2, Zn(OH)2

B. Fe(OH)2, KOH, Mg(OH)2, Zn(OH)2

C. Zn(OH)2, NaOH, Ba(OH)2, Cu(OH)2

D. Cu(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Đáp án: D

Các bazơ không tan dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao

Trên đây là những thông tin về phản ứng KOH + H2SO4 và các bài tập vận dụng. Đây là một phản ứng thường gặp trong chương trình hóa học phổ thông. Mong rằng qua bài viết sẽ giúp bạn có thêm được nhiều kiến thức hữu ích.