F2 + H2 → HF | F2 ra HF

Video h2+f2

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề F2 + H2 → HF | F2 ra HF

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thầy cô https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/ xin giới thiệu phương trình F2 + H2 → 2HF gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Flo. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Phương trình F2 + H2 → 2HF

Bạn đang xem: F2 + H2 → HF | F2 ra HF

1. Phương trình phản ứng hóa học

F2 + H2 → 2HF

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Phản ứng tỏa nhiệt mạnh và gây nổ.

3. Điều kiện phản ứng

Ở -252oC và trong bóng tối.

4. Tính chất hoá học

– Flo là một phi kim điển hình có tính oxi hóa mạnh, mạnh nhất trong các phi kim.

– Flo chỉ thể hiện tính oxi hóa, không thể hiện tính khử

Tác dụng với kim loại

Flo oxi hóa được hầu hết kim loại, kể cả Au, Pt

Tác dụng với hiđro

Phản ứng nổ mạnh ngay ở nhiệt độ thấp, tỏa nhiệt mạnh

Tác dụng với nước

Lưu ý: F2 không đẩy được Cl, Br, I ra khỏi dung dịch muối

Tác dụng với phi kim

F2 tác dụng với nhiều phi kim (trừ oxi và nitơ), đưa phi kim lên trạng thái oxi hóa cao nhất

(Lưu huỳnh hexaflorua)

(cacbon tetraflorua)

5. Cách thực hiện phản ứng

Cho H2 phản ứng với F2 trong bóng tối với nhiệt độ -252oC.

6. Bạn có biết

Khí flo oxi hóa được hầu hết các phi kim kể cả vàng và platin. Nó cũng tác dụng trực tiếp với hầu hết phi kim, trừ oxi và nitơ.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HCl

B. H2SO4

C. HNO3

D. HF

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vì có phản ứng: SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

Ví dụ 2: Phản ứng hóa học nào sau đây là phản ứng hóa hợp?

A. F2 + H2 → 2HF

B. SiO2 + 4HF → SiF4+ 2H2O

C. 4HBr + O2 → 2H2O + 2Br2

D. 2KClO3 →to2KCl + 3O2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phản ứng hóa hợp là F2 + H2 → 2HF

Ví dụ 3: Trong các halogen sau đây, halogen có tính oxi hóa mạnh nhất là:

A. F2

B. Cl2

C. Br2

D. I2

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Flo có tính oxi hóa mạnh nhất.

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Flo và hợp chất:

2F2 + 2NaOH → 2NaF + H2O + OF2↑

2F2 + 2H2O → 4HF + O2↑

4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O

CaF2 + H2SO4 → CaSO4↓ + 2HF↑

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học F2 + H2 → HF | F2 ra HF . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

Đăng bởi: https://thcslequydoncaugiay.edu.vn/

Chuyên mục: Tài Liệu Học Tập