CuSO4 + NaOH: Phương trình hóa học và bài tập áp dụng

Video cúo4 naoh

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 là phản ứng hóa học cơ bản giữa muối và bazơ tạo thành kết tủa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phản ứng CuSO4 NaOH và các bài tập vận dụng trong nội dung của bài viết dưới đây nhé.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Phản ứng CuSO4 + NaOH
Phản ứng CuSO4 + NaOH

Phương trình phản ứng CuSO4 + NaOH

Khi CuSO4 phản ứng với dung dịch NaOH thì ta có phương trình hóa học như sau:

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Phương trình ion rút gọn:

Phương trình ion rút gọn:

Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2↓

Điều kiện xảy ra phản ứng giữa CuSO4 và NaOH

Phản ứng xảy ra ở điều kiện thường

Cách thực hiện phản ứng CuSO4 + NaOH

Cho NaOH vào ống nghiệm có chứa dung dịch CuSO4.

Hiện tượng nhận biết CuSO4 tác dụng với NaOH

NaOH tan dần trong dung dịch và tạo kết tủa màu xanh. Kết tủa màu xanh là của Cu(OH)2.

Như vậy, phản ứng CuSO4 NaOH tạo ra kết tủa nên sẽ không có phản ứng theo chiều ngược lại.

Kết tủa Cu(OH2) có màu xanh
Kết tủa Cu(OH2) có màu xanh

Tương tự như CuSO4 thì các muối sunfat khác như FeSO4, Al2(SO4)3… khi cho vào dung dịch NaOH đều tạo thành kết tủa.

Bài tập về phản ứng CuSO4 + NaOH

Để hiểu rõ hơn về phản ứng hóa học giữa NaOh và CuSO4, chúng ta cùng nhau thực hành với các bài tập dưới đây.

Bài 1. Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy hiện tượng gì?

A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan

B. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.

C. Có kết tủa trắng và có khí bay ra

D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan.

Đáp án A

Phản ứng giữa NaOH và CuSO4 tạo ra kết tủa xanh không tan

Bài 2. Muối CuSO4 có thể phản ứng với dãy chất nào sau đây?

A. H2SO4, AgNO3, Ca(OH)2, Al

B. CO2, NaOH, H2SO4, Fe

C. NaOH, BaCl2, Fe, H2SO4

D. NaOH, BaCl2, Fe, Al

Đáp án D

Các phương trình phản ứng đó là:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4 ↓

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

3CuSO4 + 2Al → Al2(SO4)3 + 3Cu

Bài tập về phản ứng CuSO4 và NaOH
Bài tập về phản ứng CuSO4 và NaOH

Bài 3. Dãy các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. BaCl2, FeSO4

B. MgCl2, CuSO4

C. K2SO4, ZnCl2

D. KCl, NaNO3

Đáp án B

Các phương trình phản ứng:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Bài 4. Cho 16 gam CuSO4 phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 19.6 gam

B. 9.8 gam

C. 4.9 gam

D. 2.4 gam

Đáp án B

Lời giải:

Phương trình phản ứng: CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

Số mol của CuSO4 là: nCuSO4 = 16/160 = 0.1 mol

Theo phương trình hóa học: nCu(OH)2 = nCuSO4 = 0.1 mol

Khối lượng kết tủa là: m = 0.1 x 98 = 9.8 gam

Trên đây là những thông tin chi tiết về phương trình hóa học, điều kiện và bài tập vận dụng về phản ứng CuSO4 + NaOH. Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp bạn nắm thêm được nhiều kiến thức bổ ích.