Cr + O2 → Cr2O3 | Cr ra Cr2O3

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3 gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Crom. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

1. Phương trình phản ứng hóa học:

4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Crom cháy trong không khí tạo oxit Cr2O3 màu xanh lục.

3. Điều kiện phản ứng

– Nhiệt độ.

4. Tính chất hoá học

4.1. Tính chất hoá học của Crom

– Là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

– Trong các hợp chất crom có số oxi hoá từ +1 → +6 (hay gặp +2, +3 và +6).

Tác dụng với phi kim

Tác dụng với nước

Cr bền với nước và không khí do có lớp màng oxit rất mỏng, bền bảo vệ. Người ta mạ crom lên sắt để bảo vệ sắt và dùng Cr để chế tạo thép không gỉ.

Tác dụng với axit

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2

Cr không tác dụng với dung dịch HNO3 hoặc H2SO4 đặc, nguội.

4.2. Tính chất hoá học của O2

5. Cách thực hiện phản ứng

– Đốt cháy crom trên ngọn lửa đèn cồn.

6. Bạn có biết

– Ở nhiệt độ thường trong không khí nhôm cũng tạo ra màng mỏng oxit như crom, còn ở nhiệt độ cao crom khử được nhiều phi kim.

7. Bài tập liên quan

Ví dụ 1: Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

A. Mg

B. Cr

C. Fe

D. Al

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. Quá trình phản ứng:

Mg + O2 → MgO + HCl → MgCl2

B. Quá trình phản ứng: O2 HCl

Cr + O2 → Cr2O3 + HCl → CrCl3

C. Quá trình phản ứng:

Fe + O2 → Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3

D. Quá trình phản ứng:

Al + O2 → Al2O3+ HCl → AlCl3

Ví dụ 2: Khi cho crom tác dụng với oxi tào thành C2O3 có màu đặc trưng là màu

A. xanh lục

B. vàng cam

C. lục sẫm

D. đỏ gạch

Hướng dẫn giải

Đáp án A

4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

Khi cho crom tác dụng với oxi tào thành Cr2O3 có màu đặc trưng là màu xanh lục

Ví dụ 3: Các kim loại nào sau đây luôn được bảo vệ trong môi trường không khí, nước nhờ lớp màng oxit?

A. Al và Ca

B. Fe và Cr

C. Cr và Al

D. Fe và Al

Hướng dẫn giải

Đáp án C

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Crom (Cr) và hợp chất:

2Cr + 3S → Cr2S3

2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

Cr + H2SO4 → CrSO4 + H2↑

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2↑

2Cr + 6H2SO4(đặc) → Cr2(SO4)3 + 3SO2 ↑ + 6H2O

Cr + 6HNO3(đặc) → Cr(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Cr + 4HNO3(loãng) → Cr(NO3)3+ NO ↑ + 2H2O