P2O5 là oxit gì? Tìm hiểu về công thức phân tử, tính chất và ứng dụng của đi photpho penta oxit

P2O5 là một hợp chất hóa học có tên gọi là đi photpho penta oxit, phosphor pentoxide hay phosphorus pentoxide. Đây là một trong những oxit của nguyên tố photpho, có công thức phân tử là P2O5. P2O5 có nhiều tính chất hóa học đặc biệt và ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công thức phân tử, cấu trúc, tính chất và ứng dụng của P2O5.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Công thức phân tử và cấu trúc của P2O5

Công thức phân tử của P2O5 là gì? Công thức phân tử của P2O5 có nghĩa là trong một phân tử P2O5 có hai nguyên tử photpho (P) và năm nguyên tử oxi (O). Cách đọc công thức phân tử của P2O5 là “đi photpho penta oxit” hoặc “phosphor pentoxide”.

Cấu trúc của P2O5 là gì? Cấu trúc của P2O5 không cố định mà có thể thay đổi theo điều kiện nhiệt độ và áp suất. Có bốn dạng cấu trúc chính của P2O5, bao gồm:

 • Dạng lồng: Đây là dạng cấu trúc ổn định nhất của P2O5 ở điều kiện bình thường. Trong dạng này, mỗi nguyên tử photpho liên kết với bốn nguyên tử oxi để tạo thành một lồng bát diện. Hai lồng bát diện liên kết với nhau qua một nguyên tử oxi để tạo thành một phân tử P4O10. Do đó, công thức phân tử của P2O5 trong dạng lồng có thể viết là P4O10.
 • Dạng sợi: Đây là dạng cấu trúc không ổn định của P2O5 ở nhiệt độ cao. Trong dạng này, các nguyên tử photpho và oxi liên kết với nhau theo chiều dài để tạo thành một sợi không định hình. Do đó, công thức phân tử của P2O5 trong dạng sợi có thể viết là (P2O5)n, trong đó n là số nguyên lớn.
 • Dạng tinh thể: Đây là dạng cấu trúc bền vững của P2O5 ở nhiệt độ rất cao. Trong dạng này, các nguyên tử photpho và oxi xếp chặt vào nhau theo một mạng tinh thể tam phương. Do đó, công thức phân tử của P2O5 trong dạng tinh thể có thể viết là P2O5.
 • Dạng lỏng: Đây là dạng cấu trúc hiếm gặp của P2O5 ở nhiệt độ rất cao và áp suất rất thấp. Trong dạng này, các nguyên tử photpho và oxi di chuyển tự do trong một dung dịch lỏng. Do đó, công thức phân tử của P2O5 trong dạng lỏng có thể viết là P2O5.

Các dạng cấu trúc của P2O5 có sự khác biệt về độ bền, độ phân cực và khả năng tác dụng hóa học. Dạng lồng là dạng cấu trúc có độ bền cao nhất, độ phân cực thấp nhất và khả năng tác dụng hóa học kém nhất. Dạng sợi là dạng cấu trúc có độ bền thấp nhất, độ phân cực cao nhất và khả năng tác dụng hóa học mạnh nhất. Dạng tinh thể và dạng lỏng là dạng cấu trúc có độ bền, độ phân cực và khả năng tác dụng hóa học ở mức trung bình.

Tính chất hóa học của P2O5

Tính chất hóa học của P2O5 là gì? Tính chất hóa học của P2O5 là các đặc điểm về sự tác dụng và biến đổi của P2O5 khi tiếp xúc với các chất khác. Một số tính chất hóa học cơ bản của P2O5 là:

 • Nhiệt độ nóng chảy: 340 °C
 • Nhiệt độ sôi: 360 °C
 • Khối lượng riêng: 2,39 g/cm3
 • Màu sắc: Trắng
 • Mùi vị: Không có

Một số phản ứng hóa học quan trọng của P2O5 là:

 • Tác dụng với nước: P2O5 là một chất khử nước mạnh, có thể tác dụng với nước để tạo ra các axit photphoric và axit metaphotphoric. Phản ứng này xảy ra nhanh chóng và phóng ra nhiệt lượng lớn. Phương trình phản ứng có thể viết như sau:

  P2​O5 ​+ 3H2​O → 2H3​PO4​

 • Tác dụng với dung dịch kiềm: P2O5 là một oxit axit, có thể tác dụng với dung dịch kiềm để tạo ra các muối acid, muối trung hòa hoặc muối bazơ của axit photphoric. Phản ứng này xảy ra chậm và không phóng ra nhiệt lượng. Phương trình phản ứng có thể viết như sau:

  P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O

  P2O5 + 4NaOH → 2Na2HPO4 + H2O

  H2O + P2O5 + 2NaOH → 2NaH2PO4

 • Tác dụng với các hợp chất khác: P2O5 cũng có thể tác dụng với các hợp chất khác như oxi, ozon, clo, axit nitric, axit clohidric, axit photphoric và các axit polyphotphoric khác. Phản ứng này xảy ra theo các điều kiện khác nhau và tạo ra các sản phẩm khác nhau. Một số ví dụ về phản ứng này là:

  4P + 5O2 → 2P2O5