– IELTS KEY

Video ch3cho + cu(oh)2

Phản ứng Cu(OH)2 + CH3CHO hay Cu(OH)2 ra Cu2O hoặc CH3CHO ra CH3COOH thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Cu(OH)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!

2Cu(OH)2 + CH3CHO → CH3COOH + Cu2O ↓ + 2H2O

Điều kiện phản ứng

Bạn đang xem:

– Đun nóng

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, gạn kết tủa sau đó cho dung dịch andehit axetic vào và đun nóng nhẹ.

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Dung dịch tạo kết tủa Cu(OH)2 sau khi cho andehit axetic vào và đun nóng nhẹ dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

Bạn có biết

– Các andehit có nhóm -CHO khi cho tác dụng với Cu(OH)2 tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Để phân biệt các dung dịch glucozơ, saccarozơ và anđehit axetic có thể dùng chất nào trong các chất sau làm thuốc thử ?

A. Cu(OH)2/OH B. NaOH

Xem thêm : A là hợp chất có công thức C7H8O2

C. HNO3 D. AgNO3/NH3

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

– Saccarozơ, glucozơ: dung dịch màu xanh lam; anđêhit axetic: kết tủa đỏ gạch → nhận ra anđêhit axetic

– Đun nóng các dung dịch màu xanh lam, lọ nào cho kết tủa đỏ gạch khi đun nóng là glucozơ

Ví dụ 2: Thuốc thử dùng để phân biệt các dung dịch mất nhãn riêng biệt: glucozơ, glixerol, Ala-Gly-Val, axetanđehit và ancol etylic là

A. nước Brom B. Na

C. Cu(OH)2/OH- D. AgNO3/dd NH3

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Khi cho Cu(OH)2 lần lượt vào các ống nghiệm chứa các dung dịch thì thấy

+ glucozo và glixerol tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức màu xanh, đun nóng thì thấy có kết tủa đỏ gạch Cu2O là glucozo.

Xem thêm :

+ Ala-Gly-Val tạo phức màu tím.

+ axetanđehit tạo kết tủa đỏ gạch Cu2O.

+ ancol etylic không tác dụng với dung dịch Cu(OH)2.

Ví dụ 3: Các dung dịch phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là

A. Frutozo, axit acylic, ancol etylic

B. Glixerol, axit axetic, glucozo

C. andehit axetic, saccarozo, axit axetic

D. Lòng trắng trứng, fructozo, axeton.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Vì A thì có ancol etylic không tác dụng với Cu(OH)2, C có saccarozo không tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường, D có axeton không tác dụng.

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Cu(OH)2 → CuO + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O
 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + H2O
 • Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O
 • Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2
 • Cu(OH)2 + HCHO → HCOOH + Cu2O ↓ + H2O
 • 2Cu(OH)2 + HCOOH → CO2 + Cu2O ↓ + 4H2O
 • Cu(OH)2 + C3H5(OH)3 → [C3H5(OH)2O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu
 • Cu(OH)2 + C6H12O6 → [C6H11O6]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + C12H22O11 → [C12H21O11]2Cu + H2O
 • Cu(OH)2 + CH3COOH → (CH3COO)2Cu + H2O

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3

Nguồn: https://ieltskey.edu.vnDanh mục: Hóa