CH3CH3 ra CH3CH2Cl | C2H6 + Cl2 | CH3CH3 + Cl2 → CH3CH2Cl + HCl

Tailieumoi.vn xin giới thiệu phương trình C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học. Mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Phương trình C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

1. Phương trình phản ứng hóa học

C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

2. Hiện tượng nhận biết phản ứng

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm HCl (axit clohidric) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), C2H5Cl (Cloroetan) (trạng thái: khí), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia C2H6 (etan) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), Cl2 (clo) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.

3. Điều kiện phản ứng

– Xúc tác: Ánh sáng

4. Tính chất hóa học

4.1. Tính chất hóa học của C2H6

a. Phản ứng thế bởi halogen

– Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng hỗn hợp etan và clo sẽ xảy ra phản ứng thế lần lượt các nguyên tử hidro bằng clo. Tương tự như metan.

C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

– Phản ứng thế H bằng halogen thuộc loại phản ứng halogen hóa, sản phẩm hữu cơ có chứa halogen gọi là dẫn xuất halogen.

b. Phản ứng tách (gãy liên kết C-C và C-H)

c. Phản ứng oxi hóa

– Khi đốt, etan bị cháy tạo ra CO2, H2O và tỏa nhiều nhiệt.

– Nếu không đủ oxi, ankan bị cháy không hoàn toàn, khi đó ngoài CO2 và H2O còn tạo ra các sản phẩm như CO, than muội, không những làm giảm năng suất tỏa nhiệt mà còn gây độc hại cho môi trường.

4.2. Tính chất hóa học của Cl2

a. Tác dụng với kim loại

Đa số kim loại và có to để khơi màu phản ứng tạo muối clorua (có hoá trị cao nhất )

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

b. Tác dụng với phim kim

(cần có nhiệt độ hoặc có ánh sáng)

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

c. Tác dụng với nước và dung dịch kiềm

Cl2 tham gia phản ứng với vai trò vừa là chất ôxi hóa, vừa là chất khử.

Tác dụng với nuớc

Khi hoà tan vào nước, một phần Clo tác dụng (Thuận nghịch)

Cl20 + H2O → HCl + HClO (Axit hipoclorơ)

Axit hipoclorơ có tính oxy hoá mạnh, nó phá hửy các màu vì thế nước clo hay clo ẩm có tính tẩy màu do.

Tác dụng với dung dịch bazơ

Hóa học lớp 10 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

d. Tác dụng với muối của các halogen khác

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2

Cl2 + 2FeCl2 → 2FeCl3

3Cl2 + 6FeSO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl3

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2

e. Tác dụng với chất khử khác

f. Phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng phân huỷ với một số hợp chất hữu cơ

5. Cách thực hiện phản ứng

– Cho C2H6 tác dụng với Cl2.

6. Bạn có biết

– Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này.

7. Bài tập liên quan

8. Một số phương trình phản ứng hoá học khác của Ankan và hợp chất:

  • CH3CH3 + 2Cl2 → CH2ClCH2Cl + 2HCl

  • 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

  • C2H6 → C2H4 + H2

  • C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr

  • C2H6 + 2Br2 → C2H4Br2 + 2HBr

  • C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O

  • C3H8 → CH4 + C2H4