Phản ứng c2h2 + br2 tạo ra gì? Cho ví dụ minh hoạ

C2H2 + Br2 → C2H2Br4 được ACC GROUP biên soạn hướng dẫn các bạn viết phương trình phản ứng giữa axetilen với dung dịch brom. Dưới đây là phương trình phản ứng chi tiết kèm bài tập vận dụng liên quan. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình học tập, cũng như làm bài tập.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Solved d) n H2O(l) + Cl > [Cl (H2O)n]- Br > Br e) C2H2(g) | Chegg.com [Cl (H2O)n]- Br > Br e) C2H2(g) | Chegg.com” width=”100%” height=”100%” loading=”lazy”>

1. Phương trình phản ứng C2H2 với Br2

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

Viết gọn:

2C2H2 + Br2 → C2H2Br2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra

Nhiệt độ thường

3. Tính chất hóa học của Axetilen

3.1. Phản ứng cộng

Phản ứng cộng halogen (phản ứng halogen hóa)

  • Cộng brom

CH ≡ CH + Br – Br → Br-CH = CH – Br

Sản phẩm sinh ra có liên kết đôi trong phân tử nên có thể cộng tiếp với môt phân tử brom nữa:

Br-CH = CH – Br + Br – Br → Br2CH-CH-Br2

  • Cộng clo

C2H2+ Cl2 → C2H2Cl2

  • Phản ứng cộng hiđro (phản ứng hiđro hóa)

C2H2 + H2→ C2H6

Điều kiện phản ứng xảy ra C2H2 và H2: Nhiệt độ, xúc tác Niken

Lưu ý: Ngoài ra khi cho C2H2 tác dụng với H2 ở điều kiện nhiệt độ chất xúc tác khác nhau cho sản phẩm khác nhau

C2H2 + H2 → C2H4

  • Phản ứng cộng axit

C2H2 + HCl → C2H3Cl (Nhiệt độ và xúc tác HgCl2)

  • Phản ứng cộng nước (phản ứng hiđrat hóa

C2H2 + H2O → CH3CHO (Nhiệt độ: 80 độ C Xúc tác: Hg2+ Dung môi: H2SO4)

3.2. Phản ứng đime hóa và trime hóa

Hai phân tử axetilen có thể cộng hợp với nhau tạo thành vinylaxetilen

Đime hóa:

2CH≡CH → CH2=CH−C≡CH (Nhiệt độ xúc tác)

(Vinyl axetilen)

Trime hóa:

3CH≡CH → C6H6

3.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng oxi hóa

Axetilen là hiđrocacbon, vì vậy khi đốt, axetilen sẽ cháy tạo ra cacbon Đioxit và nước, tương tự metan và etilen.

Axetilen cháy trong không khí với ngọn lửa sáng, tỏa nhiều nhiệt.

C2H2 + 5/2O2 → 2CO2 + H2O

4. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1: Tính chất vật lý của axetilen là

A. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

B. chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.

C. chất khí không màu, không mùi, tan tốt trong nước, nhẹ hơn không khí .

D. chất khí không màu, mùi hắc, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Câu 2: Cấu tạo phân tử axetilen gồm

A. hai liên kết đơn và một liên kết ba.

B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.

C. một liên kết ba và một liên kết đôi.

D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.

Câu 3: Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có

A. một liên kết đơn.

B. một liên kết đôi

C. một liên kết ba.

D. hai liên kết đôi.

Câu 4: Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có

A. một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.

B. hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.

C. hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

D. ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.

Câu 5: Trong điều kiện nhiệt độ áp suất không đổi thì axetilen phản ứng với oxi theo tỉ lệ thể tích là

A. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 4 lít khí O2.

B. 2 lít khí C2H2 phản ứng với 5 lít khí O2.

C. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 2 lít khí O2.

D. 3 lít khí C2H2 phản ứng với 1 lít khí O2.

Câu 6.Trong điều kiên thích hợp, axetilen có thể tác dụng được với các chất dãy nào sau đây

A. H2, Br2, dung dịch H2SO4

B. H2, H2O, Br2, HCl

C. H2, H2O, Br2, HBr, dung dịch NaOH

D. H2, H2O, Br2, dung dịch H2SO4

Câu 7. Dẫn 5,6 lít (đktc) khí metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch nước brom, đã làm mất màu hoàn toàn dung dịch có chứa 4 gam brom. Thể tích metan trong hỗn hợp là:

A. 0,56 lít.

B. 5,04 lít.

C. 0,28 lít.

D. 3,36 lít

Câu 8. Ứng dụng nào sau đây không phải ứng dụng của etilen?

A. Điều chế nhựa PE.

B. Điều chế rượu etylic

C. Điều chế khí ga.

D. Dùng để ủ trái cây mau chín

5.Mọi người cũng hỏi

Phản ứng giữa C2H2 và Br2 tạo ra sản phẩm gì?

Trả lời: Phản ứng giữa C2H2 (eten) và Br2 (brom) tạo ra sản phẩm chính là 1,1,2,2-tetrabrometan (C2H2Br4), còn được gọi là tetra brometen. Đây là một hợp chất hữu cơ chứa carbon, hydro và brom.

Phản ứng C2H2 + Br2 diễn ra như thế nào?

Trả lời: Phản ứng C2H2 + Br2 là một phản ứng trực tiếp giữa eten và brom. Trong điều kiện phù hợp, hai phân tử brom (Br2) sẽ tách thành hai nguyên tử brom (2Br), sau đó mỗi nguyên tử brom sẽ thêm vào một liên kết C-C của eten (C2H2) để tạo ra tetra brometen (C2H2Br4).

Tính chất và ứng dụng của sản phẩm 1,1,2,2-tetrabrometan (C2H2Br4) là gì?

Trả lời: 1,1,2,2-tetrabrometan (C2H2Br4) là một chất lỏng không màu hoặc màu vàng nhạt, không tan trong nước nhưng hòa tan tốt trong các dung môi hữu cơ. Chất này thường được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ và sản xuất các hợp chất có chứa brom.

Tại sao phản ứng C2H2 + Br2 quan trọng trong hóa học hữu cơ?

Trả lời: Phản ứng C2H2 + Br2 quan trọng trong hóa học hữu cơ vì nó cung cấp một cách hiệu quả để brom hóa hợp chất eten (C2H2). Brom hóa eten là một bước quan trọng trong tổng hợp nhiều hợp chất hữu cơ khác, đóng vai trò quan trọng trong các quá trình tổng hợp hóa học và công nghiệp.

Ngoài C2H2 + Br2 → C2H2Br4. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.