Phản ứng Ba(HCO3)2 + Al2(SO4)3 tạo ra kết tủa BaSO4, Al(OH)3 và khí CO2 bay lên thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số bài tập có liên quan về Ba(HCO3)2 có lời giải, mời các bạn đón xem:

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

3Ba(HCO3)2 + Al2(SO4)3 → 2Al(OH)3 ↓ + 3BaSO4 ↓ + 6CO2 ↑

Điều kiện phản ứng

– Không có

Cách thực hiện phản ứng

– Cho dung dịch Ba(HCO3)2 tác dụng với Al2(SO4)3

Hiện tượng nhận biết phản ứng

– Có xuất hiện kết tủa trắng BaSO4

Bạn có biết

Ca(HCO3)2 cũng có phản ứng tương tự

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho dung dịch chứa a mol Ca(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X. Để thu được lượng kết tủa lớn nhất thì X là

A. Ba(OH)2. B. Ca(OH)2.

C. NaOH. D. Na2CO3.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Lượng kết tủa thu được lớn nhất khi:

X chứa cation cũng tạo được kết tủa và có nguyên tử khối lớn nhất.

Ca(HCO3)2 + Ba(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3 ↓

Ví dụ 2: Muốn điều chế kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp gì?

A. Nhiệt luyện.

B. Điện phân dung dịch.

C. Thuỷ luyện.

D. Điện phân nóng chảy.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Phương pháp cơ bản điều chế kim loại kiềm thổ là điện phân muối nóng chảy của chúng.

Ví dụ 3: Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có:

A. Một chất khí và hai chất kết tủa.

B. Một chất khí và không chất kết tủa.

C. Một chất khí và một chất kết tủa.

D. Hỗn hợp hai chất khí.

Đáp án: C

Hướng dẫn giải

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑ (1) ;

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → Al(OH)3 (kt trắng keo) + BaSO4 (kt trắng) (2) ;

2Al(OH)3 + Ba(OH)2 → Ba(AlO2)2 + 4H2O (3) ;

Xem thêm các phương trình hóa học hay khác:

 • Ba(HCO3)2 + Ba(OH)2 → H2O + 2BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2H2O + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2KOH → 2H2O + K2CO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2NaOH → 2H2O + Na2CO3 + BaCO3 ↓
 • Phản ứng nhiệt phân: Ba(HCO3)2 → H2O + CO2 ↑ + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O + 2CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O + 2CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + H2SO4 → 2H2O + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + K2CO3 → BaCO3 ↓ + 2KHCO3
 • Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + BaCO3 ↓
 • Ba(HCO3)2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaHCO3
 • Ba(HCO3)2 + K2SO4 → 2KHCO3 + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + K2SO4 → H2O + K2CO3 + CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 → 2H2O + Na2SO4 + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → 2H2O + K2SO4 + 2CO2 ↑ + BaSO4 ↓
 • Ba(HCO3)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + H2O + MgCO3 ↓ + CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + CaCl2 → BaCl2 + CaCO3 ↓ + H2O + CO2 ↑
 • Ba(HCO3)2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + Cu(HCO3)2

Săn SALE shopee tháng 9:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3